Lindsdal centrum

Lindsdal ligger tio kilometer norr om Kalmar och är ett modernt centrum med blandat utbud av service och handel.

Följande fastigheter ingår i vårt bestånd:

Fastighet Adress
Askkakan 3 Kalmarvägen 111, 113, 115