Sök lägenhet

Letar du lägenhet? LW Fastigheter har cirka 650 lägenheter i Kalmar och Färjestaden.

Alla våra lediga lägenheter publiceras på Boplats Sverige där du behöver ha en profil registrerad för att söka.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration. Den som söker lägenhet behöver uppfylla våra grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil.

Vi tillämpar inget kösystem.

Grundläggande krav för att söka en lägenhet

 • För att kunna söka lägenhet behöver du ha fyllt 18 år.
 • För att kunna söka en lägenhet behöver du ha en profil registrerad på Boplats Sverige.
 • För att kunna hyra en lägenhet behöver hushållet vara i en sådan ekonomisk situation att man utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp.
 • Vi godkänner upp till två betalningsanmärkningar (på max 10 000 kr) som uppkommit de senaste 36 månaderna, samt högst 10 000 kr i skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
 • I de fall det finns en skuld till LW Fastigheter ska den vara reglerad i sin helhet innan ett erbjudande kan skickas ut.

Förmedlingsprincip

 • Samtliga lägenheter förmedlas på Boplats Sverige.
 • Intressenter som ansökt via sin profil på Boplats Sverige och uppfyller grundläggande krav och svarar mot lägenhetens uthyrningsprofil kallas till personlig visning.
 • När flera godkända sökande är intresserade av lägenheten prioriteras hyresgäst utifrån koncernens policy om att varje bostadsområde i största möjliga mån ska spegla samhället i övrigt, dvs vi ska verka för mångfald och integration.
 • Erbjudande om kontrakt lämnas till vald intressent.

Övrigt

 • Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd på den adress som avtalet avser, om bostaden avser tillfälligt boende behöver du upplysa om detta.
 • Hemförsäkring ska finnas tecknad under hela din boendetid.
 • Vid eventuellt övertagande av hyresavtal ska samtliga krav i LW Fastigheters Uthyrningspolicy uppfyllas av den övertagande parten.

Våra lägenheter / bostadsområden

Berga, lägenhet, Vattumannen 1

Berga

Djurängen, lägenhet, Vetebyn

Djurängen

Fredriksskans

Fredriksskans

Fjölebro

Fjölebro

Kvarnholmen, lokal, Kvarnen-11

Kvarnholmen

Snurrom , Hjortronet

Snurrom