Besöks- och postadress

LW Fastigheter Förvaltnings AB
Svensknabbevägen 15
393 51 Kalmar

Telefon: 0480-216 16
E-post: info@lwfastigheter.se

Personal

Caroline Turkowitch
CFO/COO-förvaltning
caroline@lwfastigheter.se

Michael Lindebring
Fastighets- & Affärsutvecklare
michael@lwfastigheter.se

Caroline Vidlund
Uthyrare
caroline.vidlund@lwfastigheter.se

Isabelle Svensson (föräldraledig)
Marknadsansvarig kommersiella fastigheter
isabelle@lwfastigheter.se

Daniel Forss
VD
daniel.forss@lwfastigheter.com

Johan Lindqvist
Teknisk förvaltare
johan@lwfastigheter.se

Lars Wärnberg
Ägare
lars@lwfastigheter.se

Ekonomifrågor

ekonomi@lwfastigheter.se

Allmänna frågor

info@lwfastigheter.se

Öppettider

Telefontid: 08.00-12.00
Kontor: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Felanmälan

Klicka här!

Kontakta oss

    Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
    Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@lwfastigheter.se.
    Läs mer på sidan Integritet / GDPR.