Felanmälan

Här kan du skicka in en felanmälan om något fel uppstår i din lägenhet eller på området.

Akuta fel

Vardagar 08.00-12.00, ring 0480-216 16.
Övrig tid, kontakta jouren på telefon 0480-216 16.

OBS! Kontakta endast jouren vid mycket akuta ärenden. Om felet inte är akut, det vill säga ingen fara för person eller fastighet, kan du själv få bekosta uppdraget.

 • Elfel, till exempel en huvudsäkring som gått sönder eller spänningsbortfall i delar av fastigheten.
 • Krossad glasruta till lägenheten.
 • Låsfel på ytterdörr, eller fönster och ytterdörrar som inte går att stänga.
 • Läckande kran, rör, element (gäller ej en kran som droppar i mindre omfattning).
 • Stopp i avloppet.
 • Fel på värme (bedömning görs i varje enskilt fall).
 • Åtgärder i allmänna utrymmen samt utomhus som kan medföra fara för individ eller egendom.

Störning

Vid störning från andra hyresgäster eller i området på kvällar och helger ber vi er kontakta störningsjouren på telefon 0480-216 16.

  Kan vi gå in med huvudnyckel? JaNej

  Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@lwfastigheter.se.
  Läs mer på sidan Integritet / GDPR.