Felanmälan telefon

Vardagar 08.00-16.00:
0480-216 16 (tryck 1)

Jour övrig tid:
0480-216 16 (tryck 1)

Störningsjour ÖBT:
0480-36 37 38

Felanmälan

Här kan du skicka in en felanmälan om något fel uppstår i din lägenhet eller på området. Vid akuta fel vardagar kl. 08.00–16.00, ring 0480-216 16, knappval 1. Övrig tid, kontakta jouren på telefon 0480-216 16, knappval 1. Vid störning på kvällar och helger ber vi er kontakta störningsjouren ÖBT på telefon 0480-36 37 38.

Kan vi gå in med huvudnyckel? JaNej

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@lwfastigheter.se.
Läs mer på sidan Integritet / GDPR.