Information om kameraövervakning

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:

Saknas i dagsläget.

Ändamål med kameraövervakning:

Förebygga och utreda brott.

Rättslig grund:

Berättigat intresse.

Lagringsperiod:

30 dagar, kan bli längre under pågående brottsutredning.

Ljudupptagning:

Kommer inte användas.

De registrerades rättigheter:

Vi behandlar inspelat material enligt GDPR. De registrerade kan begära ut inspelat material förutsatt att det ej är raderat.

Rätt till klagomål hos Datainspektionen:

De registrerade har rätt att klaga hos Datainspektionen om de tycker att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

Mottagare av uppgifter:

Polismyndighet. Vid tekniska problem även IT-avdelning.

Överföring till tredje land:

Vår server är lokal och ingen info kommer överföras till tredje land.