Svensknabben

Fastigheten färdigställdes under 2018 och vann Kalmar Kommuns Stadsbyggnadspris.